Schouder aan schouder

Vrijdag en zaterdag a.s. gaan we met een grote groep mensen naar Oekraine. Tijdens deze reis zullen we verschillende dingen gaan doen, we gaan toiletgebouwen bouwen, het badhuis van vorig jaar gaan we verder afbouwen en aan de school kunnen we ook nog wel het een en ander doen. Ook zal er elke morgen iets met de kinderen gedaan worden, bijbelverhaal, liedjes zingen en knutselwerkjes doen.

Als inleiding op de reis willen we graag een stukje uit Nehemia 3 met jullie delen.

1Eljasib, de hogepriester, begon samen met zijn medepriesters aan de herbouw van de Schaapspoort. Nadat ze die hadden ingewijd, plaatsten ze de deuren en wijdden ze het gedeelte van de Honderdtoren tot de Chananeltoren in. 2Naast hem werkten de mannen van Jericho, en daarnaast Zakkur, de zoon van Imri. 3De Vispoort werd door de zonen van Senaä herbouwd. Ze legden de balken en plaatsten de deuren, compleet met sluitbalken en grendels. 4Naast hen voerde Meremot, de zoon van Uria, de zoon van Hakkos, de herstelwerkzaamheden uit, en daarnaast Mesullam, de zoon van Berechja, de zoon van Mesezabel, en wat verderop Sadok, de zoon van Baäna. 

Een heleboel mensen worden er genoemd,  en het gaat nog wel even zo door.  In totaal wijd Nehemia er 32 verzen aan, om ons te vertellen hoeveel verschillende mensen er aan de opbouw van Jeruzalem werkten. Goudsmeden, tempelknechten een zalfbereider en de hogepriester. Uit alle lagen van de bevolking waren er mannen die zich inzetten voor de wederopbouw van de stad van de Heer.

Je ziet in het hoofdstuk dat God  Nehemia een taak heeft gegeven. Hij is de voortrekker van de wederopbouw van Jeruzalem. In de paar hoofdstukken om Nehemia 3 zie je hoe God leiding geef. Je ziet ook het vertrouwen van Nehemia. Hij bidt tijdens het hele proces vele malen tot God. Ik denk dat we dit als groot voorbeeld mogen zien. Helemaal nu we op reis gaan. We mogen in alles bidden tot God en Hij zal er zijn.

Deze hoofdstukken hebben veel raakvlakken met wat er hier in Assen-West gebeurt.

–          Nehemia zet zich in voor zijn landgenoten in Israël die het zwaar hebben, wij hebben de nood van de zigeuners gezien en willen daar waar mogelijk graag helpen.

–          Nehemia is een van de velen die Jeruzalem helpt opbouwen. Wij mogen helpen aan het bouwen van een leefbaarder zigeunerkamp.

En met wij bedoel ik niet alleen de groep die op reis gaat, ik bedoel de dames uit Arendshorst die breien voor de kinderen op het zigeunerkamp. Ik bedoel een ieder die geld heeft gedoneerd, ik bedoel mensen uit de gemeente die helpen tijdens een bazaar of 24uurs actie…

En bovenal bedoel ik God, want hij gaat in dit project voorop. Hij heeft dit in al onze harten gelegd: de liefde voor dit werk en voor deze mensen. De liefde om goed te willen doen. Net als hij het bij Nehemia in zijn hart heeft gelegd om Jeruzalem op te bouwen.

Samen werken we schouder aan schouder aan de opbouw van Gods koninkrijk.

(Jose Hofsteenge)

 

De hele groep is vrijdagmiddag om 13.15 in de kerk, we hopen dan met elkaar een begin te maken van de reis. We willen jullie allemaal van harte uitnodigen om daar bij te zijn. De autogroep gaat dan rond 14.00 rijden.

De groep die met het vliegtuig gaat, vertrekt op een iets ongunstiger moment, namelijk zaterdagmorgen om 03.30 (zij verzamelen om 03.00). Laat dit u er echter niet van weerhouden om ons uit te komen zwaaien 😉