Bel ons
+31(0)6 16700081
Maak uw gift over

Wie zijn wij

Wij zijn Assen voor Oekraïne, een groep enthousiaste mensen die zich wil inzetten voor de zigeuners en/of arme Oekraïners in Oekraïne. In het voorjaar van 2013 werd door een aantal personen de wens uitgesproken een reis te organiseren naar de minder bedeelde in deze wereld. Niet om “aapjes te kijken” maar om echt een verschil te maken.  Vanuit de Gereformeerde kerk in Assen werd een groep gevormd en in oktober 2013 vond de eerste reis plaats. Er werd geholpen met de aanbouw van een school en een huis. Samen met een groep van 30 enthousiaste vrijwilligers hebben we in deze week een basis gelegd voor iets, wat een traditie moet worden.

Vervolg
Na de reis van oktober 2013 is een werkgroep opgericht om het werk voort te zetten. Onder de vlag van ‘Stichting Oekraïne-projecten‘ (SOP) uit Hattem, wordt gewerkt aan nieuwe reizen en het bieden van blijvende hulp aan de armste inwoners van Oekraïne. In het westelijke deel van Oekraïne in het dorp Barkasovo werken we op een zigeunerkamp. Met contactpersoon Sándor Kovacs en de kerkelijke gemeente op het zigeunerkamp wordt bekeken wie de meeste hulp nodig heeft en of dat haalbaar is.

Doelgroep
De doelgroep bestaat zoals genoemd, voornamelijk uit zigeuners. De zigeuners in Oekraïne worden erg gediscrimineerd en zijn binnen het arme land, de armste inwoners. Hun huizen bestaan veelal uit houten krotjes bedekt met golfplaat en kleden. Werk hebben de meeste zigeuners niet en uitzicht op werk is er ook niet. Een deel van de zigeuners uit Barkasovo werkt op de boerderij van Sándor, onze contactpersoon. Om de zigeuners een toekomst te bieden is er in 2013 begonnen met het uitbreiden van de school op het kamp. Vanaf 2015 zijn we in de gelegenheid om ongeveer 150 kinderen een lesprogramma en een warme maaltijd te bieden. In de winter ondersteunen we de armste mensen met een voedselpakket.
Naast de bouwactiviteiten zetten we ons ook in op sociaal gebied. Een werkje maken met de kinderen of een spel met ze spelen behoort tot ons programma. Daarnaast zingen we graag een (christelijk) lied en delen we met liefde een knuffel uit aan het kind dat het beetje extra aandacht goed gebruiken kan in zijn/haar omstandigheden.

Financiering
Om de reis en hulp te kunnen financieren zijn we afhankelijk van giften. Een deel van het budget wordt binnengebracht door het houden van diverse acties. Daarnaast zijn er vele bedrijven die ons werk sponsoren en ook vele particulieren ondersteunen ons financieel. De deelnemers aan de reis betalen zelf hun reisgeld waaruit de reis en het verblijf worden betaald. Omdat wij een werkgroep zijn binnen Stichting Oekraïne Projecten beschikken we over een ANBI status. Meer informatie hier over vind U HIER

Al ons werk hebben samengevat in drie doelstellingen:

Hulpverlening: Het verlenen van diaconale, charitatieve en geestelijke hulp aan, in eerste instantie, de armste bevolkingsgroepen in Oekraïne. Hoe deze hulpverlening tot stand gekomen is en blijft komen verwijzen we U graag naar de verschillende projectbeschrijvingen.

Verspreiding Evangelie:Het ondersteunen van de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus. De verspreiding wordt vaak voor kinderen gegoten in een zogenaamde kinderochtenden. Tijdens deze bijeenkomsten worden de kinderen verteld over het Evangelie. Daarnaast wordt doorgaans door een van de aanwezigen vanuit Nederland gesproken in een kerkdienst.

Bewustwording: Het motiveren van onder andere jongeren in Nederland om op wat voor manier dan ook actief te zijn voor de minderbedeelden op deze wereld. Tijdens een reis naar Oekraïne werken de jongeren aan een project en wordt er vaak een kinderochtenden georganiseerd voor de Oekraïense kinderen. Doordat we op een zigeunerkamp werken krijgen de jongeren een indruk van de dagelijkse, zware, levensomstandigheden waarmee de zigeuners te maken hebben. Wij hopen hierdoor bewustwording te creëren bij de jongeren en dat ze hierdoor zich inzetten voor minderbedeelden.

Contact:
De werkgroep houdt zich bezig met het organiseren van reizen naar Oekraïne en het inzamelen van geld voor de projecten die daar worden uitgevoerd. De werkgroep bestaat uit zes enthousiaste leden. Elk lid heeft zijn eigen taken binnen de werkgroep. Specifieke vragen kunt U rechtstreeks stellen aan de verantwoordelijke persoon. Voor algemene vragen kunt U mailen naar info@assenvooroekraine.nl

Voorzitter Thijs Sander voorzitter@assenvooroekraine.nl
Secretaris Carolien Verkade secretariaat@assenvooroekraine.nl
Penningmeester Henk Pruim Sr penningmeester@assenvooroekraine.nl
Algemeen coördinator Piet Haveman info@assenvooroekraine.nl
Sponsor coördinator Cor Verkade sponsor@assenvooroekraine.nl
Algemeen lid Henk Pruim info@assenvooroekraine.nl