Inschrijven reis 2018

Nog een paar nachtjes slapen en hij hangt er weer. De lijst der lijsten.
We hopen ook dit jaar weer op veel deelnemers en zijn benieuwd wie er allemaal mee willen.
Om de inschrijving zo eerlijk mo gelijk te laten verlopen en iedereen een kans te geven, hebben we de manier van inschrijven iets aangepast. Uiteraard niet zomaar. We hebben hiervoor de opmerkingen/ideeën meegenomen die uit meerdere gesprekken en evaluatieformulieren naar voren kwamen. Hoe gaan we het doen?

Inschrijven:

De lijst komt op zondag 28 januari in de kerk. En iedereen is zelf verantwoordelijk dat zijn/haar naam op de lijst komt. Kan je echt niet op dat moment in de kerk zijn? Laat dan iemand uit de groep weten dat hij/zij je naam op de lijst laat zetten. Om te voorkomen dat een iemand de hele lijst volschrijft, mag iedereen die er is zichzelf plus één andere deelnemer opgeven. Zo bieden we meer mensen een kans.

Nieuwelingen:

We hopen dat er ook mensen zijn die voor de eerste keer mee gaan. Om voor hen de drempel te verlagen reserveren we drie plekken op de lijst voor nieuwe mensen (al zijn meer nieuwkomers uiteraard welkom). Mochten deze plekken niet vol komen, dan schuiven de eerste drie mensen van de reservelijst automatisch op zodra de inschrijving is gesloten.

Opschrijven:

Thijs zal vanaf 9 uur bij de lijst zitten en de namen opschrijven. Dit i.v.m. de veranderingen en om er voor te zorgen dat alles leesbaar is. We hopen dat dit na het inschrijven enkele verduidelijkende mailtjes/telefoontjes scheelt.

KOM:

Het belangrijkste verandert uiteraard niet. Deelnemers kom, schijf je in en werk met ons en elkaar toe naar een mooie reis. Oek 2018 gaat van start!