Terugblik bazaar

Op 13 september hebben we een zeer gezellig en zonnig startweekend gehad van ons nieuwe kerkelijke seizoen. Op een ontspannen manier hebben we elkaar bij de bazaar kunnen ontmoeten. De bazaar stond dit jaar in het teken van inzameling van geld voor het project in Oekraïne. De opbrengst van deze zaterdag heeft eerst € 1350,- opgebracht. 

Alleen……

na die dag zijn er nog giften binnen gekomen van bazaardeelnemers, winkeliers en ‘onbekende geldschieters’ waardoor het totaalbedrag is uitgekomen op:

Ruim € 1500,- 

Een geweldig resultaat waar we met elkaar trots op kunnen en mogen zijn. Iedereen bedankt voor zijn/haar inzet en bijdrage! Dat het geld een goede bestemming mag krijgen!