…and the story continues

De nieuwsberichten over de oorlog in Oekraïne blijven dagelijks nieuws, al is het – hoe vreselijk dat ook is om te beseffen – bijna “gewoon” geworden. Een dag zonder een nieuwsbericht uit Oekraïne is bijna niet meer in te denken. Terwijl er nog steeds hevig gevochten wordt, gevluchte burgers in andere delen van Oekraïne verlegen zitten om hulp en burgers in bezet gebied verstoken blijven van iedere vorm van hulp, merken wij als stichting dat het lastiger wordt om de noodhulp te continueren. We blijven alles op alles zetten om dit zolang mogelijk vol te houden. In deze nieuwsbrief geven wij u weer een update van wat er in de afgelopen weken zoal is gebeurd en wat er staat te komen.

Berichten uit Oekraïne

In de vorige nieuwsbrief schreven we over de twee Oekraïense chauffeurs, die heen en weer pendelen om de Oekraïners in bezet gebied te voorzien van hulpgoederen. Dit gebeurt nog steeds, met alle gevaren van dien. Begin juni heeft chauffeur Anwar nota bene 7 dagen in de rij bij het front gestaan, in de buurt van Cherson. Er stonden meer dan 1.000 auto’s met kinderen, ouderen, gehandicapten etc. en dat terwijl om hen heen werd geschoten en gebombardeerd en deze mensen allemaal in de volle zon stonden bij temperaturen van 40 graden.

Doordat de Russen het netwerk hebben uitgeschakeld, was contact onmogelijk en werd op een gegeven moment voor het ergste gevreesd. Gelukkig volgde na 7 dagen het bericht dat Anwar met de gehele vracht (!) op plaats van bestemming is gekomen, zodat hij de mensen daar weer kon voorzien van allerlei hulpgoederen.
Verder kregen we het bericht dat er hulpgoederen, zoals bedden, zijn afgegeven aan het ziekenhuis in Oezjhorod en dat er veel voedsel weggebracht is naar en uitgedeeld is in de regio Charkov.
Sinds het uitbreken van de oorlog verblijven er in vluchtelingen in ‘huize Lelie’. Er verblijven op dit moment 60 vluchtelingen, die ook afhankelijk zijn van voedsel en andere noodhulp die hen wordt aangeboden. Deze mensen kunnen niet naar huis, omdat voor bijna al deze mensen geldt, dat zij geen huis meer hebben, vanwege bombardementen. De burgemeester van Zápszony en onze contactpersoon, Sandor Kovacs, hebben de zorg voor deze mensen op zich genomen. Dit betekent ook een extra zorg in financiële zin. De kosten om te voorzien in het levensonderhoud zijn ongeveer € 2.000,- per maand. Dit gaat op aan voedsel, brandhout, stroom etc.

Inzamelingen voor aanstaand transport.

De afgelopen periode zijn er zowel in Assen als in Hattem succesvolle inzamelingsacties gehouden. In Assen is er in twee dagen zo’n 3.000 kilo aan voedsel, kleding en andere producten bij elkaar ingezameld. Dit zijn ruim 350 bananendozen vol. In Hattem zijn ruim 200 dozen ingezameld met voornamelijk zomerkleding. Deze goederen worden aangevuld met het voedsel, wat door ons gericht is ingekocht. Zo kregen wij vanuit Oekraïne specifiek het verzoek om ook margarine, houdbare melk en zout in te kopen.
Al met al wordt straks de vrachtwagen gevuld met 15.000 kilo aan voedsel, bestaande uit onder andere allerlei basisproducten, zoals pasta, rijst, erwten, suiker en verder 1.000 liter houdbare melk, 1.500 kilo zout en 32.000 knakworsten. De rest van de vrachtwagen wordt gevuld met duizenden kilo’s aan kleding, beddengoed en hygiëneproducten, waaronder zo’n 5.000 luiers.

Continueren noodhulp en zorg voor medemens

De komende maanden willen wij als stichting de noodhulp – en daarmee de zorg voor onze medemensen – blijven continueren. Sandor Kovacs heeft aangegeven nog actiever te willen worden met het distribueren van noodhulpgoederen richting de bezette gedeelten van Oekraïne. Daarnaast blijft de zorg bestaan voor de 60 vluchtelingen die op dit moment wonen in ‘huize Lelie’ in Zápszony en voor de diverse zigeunerkampen, waar de hulp ook hoognodig blijft. Het continueren van deze noodhulp en zorg, kent ook een financieel plaatje.

Eerder schreven we al dat de kosten per noodhulptransport:


➢ € 12.000,- voor ca. 15.000 kilo aan basislevensmiddelen
➢ € 2.500,- voor medicatie, verbandmateriaal etc.
➢ € 3.500,- voor transportkosten

Totaal: € 18.000,-

De kosten voor de zorg aan de 60 vluchtelingen in ‘huize Lelie’ en de allerarmsten in de regio is per maand:
➢ € 2.000,- voor voedsel, stroom, brandhout
➢ € 1.000,- voor benzinekosten
Helpt u mee deze acties mogelijk te maken?

Steun de noodhulpacties met de aanschaf van deze unieke Oekraïne-print

Om de noodhulp mogelijk te blijven maken, heeft het illustratieduo Goed Blauw uit Zwolle de ‘Road to Peace’ ontworpen, gebaseerd op het Oekraïense landschap. Goed Blauw heeft de illustratie belangeloos ontworpen en PeterPrint was bereid de prints belangeloos te printen en toe te sturen. Dit betekent dat de totale opbrengst ten goede komt aan de te bieden noodhulp.
Hieronder ziet u een voorbeeld van de ‘Road to Peace’, in welke formaten u deze unieke print kunt kopen en wat de prijzen zijn. Dit zijn de prijzen exclusief eventuele verzendkosten.
Uw bestelling kunt u doorgeven via secretariaat@assenvooroekraine.nl. Naast uw bestelling ontvangen wij in die e-mail graag uw naam, adres en telefoonnummer. Betaling is mogelijk door de QR-code te scannen met uw telefoon, of hieronder via ideal te betalen. Het bedrag is vrij in te vullen (en uiteraard mag er meer gegeven worden). Betaling is eveneens mogelijk door een bedrag over te maken op ons rekeningnummer onder vermelding van “Road to Peace”.
Door uw bestelling maakt u het mede mogelijk om de noodhulp in Oekraïne te continueren. Mogen wij rekenen op uw steun?
Geen print, maar wilt u ons werk wel steunen? Ook dan kunt u de QR-code gebruiken en het door u gewenste bedrag invullen of via ons rekeningnummer uw gift aan ons overmaken.

Alvast onze hartelijke dank!

Totaal: € -