De School in Barkasovo (Oekraïne)

Het is oktober in Oekraïne en voor de mensen in Barkasovo betekend dit bezoek. Vol verwachting wordt uitgekeken naar die kleine stoet busjes met Hollanders aan boord. Zo gaat dat al een aantal jaar en 2019 is hierop geen uitzondering. Op zaterdagmiddag is het zover en over en weer wordt er gelachen, vrolijk gewaaid en oude vrienden begroet. Zondags gaan we samen naar de kerk en vanaf maandag staan we weer schouder aan schouder bij het kinderwerk of op de bouw. Zo’n week is iets waar ontzettend naar  uitgekeken wordt. En door de jaren heen hebben we samen mooie dingen mogen bereiken. Het bouwen van twee klaslokalen en een eetzaal, het badhuis, betonpaden over het kamp en het renoveren van woningen.

Aanleiding

Het zijn projecten die niet vanuit Nederland bedacht en neergezet worden maar gerichte vragen vanuit de gemeenschap zelf. Zo wordt ons in 2019 gevraagd of we willen nadenken over het, opnieuw, uitbreiden van de school op het kamp. De school bestaat op dat moment uit 2 oude lokalen en de 2 lokalen die tussen 2013 en 2015 gebouwd zijn. Per dag komen hier tussen de 150 en 200 kinderen samen voor onderwijs en een warme maaltijd. Door het gebrek aan ruimte gebeurd dit in twee ploegen, ’s morgens vier groepen en ’s middags nog eens vier groepen. En zelfs dan wordt een Tafeltje bezet door 2 personen. We kunnen met eigen ogen zien dat de gevraagde uitbreiding hard nodig is. En met deze vraag in ons notitieblok reizen we weer terug naar Nederland.

Ontwerp

Daar zitten we niet stil. Er is echt meer ruimte nodig maar hoe kunnen we die extra ruimte het beste realiseren? Er is gevraagd om het bijbouwen van twee lokalen. We nemen ons als snel voor om te streven naar het bijbouwen van drie lokalen om zo toekomstige groei beter op te kunnen vangen. Daarbij is het meerprijs van een derde lokaal relatief laag. Een groepje van wijze mannen buigt zich over de vraag hoe we dit het beste kunnen vormgeven en na een aantal avonden vergaderen, rekenen en tekenen komt er een ontwerp op tafel.

De Bouw

Vanuit Oekraine wordt enthousiast op het ontwerp gereageerd. Ook hebben we een lijst opgesteld met bouwmaterialen die we verwachten nodig te hebben. Door onze oekse vrienden worden hier bedragen aan gekoppeld en zo ontstaat er een eerste raming van de kosten.  De bouw, zo is het plan, zal beginnen in oktober 2020 tijdens de volgende groepsreis. Ferry en zijn mensen zullen zorgen dat er voor die tijd een fundering ligt zodat er bij aankomst direct begonnen kan worden met het optrekken van de muren.

Corona

Het loopt net even anders. Corona dwaalt over de wereld en treft ook Nederland en Oekraine. Van reizen is geen sprake en de bouwplannen blijven plannen. Het is een frustrerende situatie. Maanden gaan voorbij zonder noemenswaardig nieuws over de bouw. Wel zetten we ons volop in om de mensen op het kamp te ondersteunen. De maaltijden die bestemd zijn voor de schoolgaande kinderen worden uitgedeeld op het kamp zolang de school gesloten is. Hiermee proberen we de ergste problemen een beetje te verzachten nu er voor velen geen werk, geen inkomen en dus ook geen eten meer is. In oktober 2020 maken we een start met het leggen van de fundering voor het nieuwe gebouw. Maar daarna wordt het weer stil.

En door….

Na overleg met Sandor en Ferry in de zomer van 2021 besluiten we om in kleine stappen toch aan de slag te gaan. De fundering ligt en heeft meer dan voldoende tijd gehad om uit te harden. In hoog tempo worden de muren op hoogte gebracht en ook het dak zit al snel op zijn plek. Tijdens een kort bezoek in oktober bekijken we de bouwvorderingen en maken afspraken voor de komende maanden. Het streven is om voor het eind van het jaar te zorgen dat het gebouw wind- en waterdicht is. En dat lukt.

Het begin van 2022 staat in het tekenen van dreiging vanuit Rusland en niet veel later in het uitbreken van oorlog. In Assen verschuiven we onze focus naar het verlenen van noodhulp en de bouw komt stil te liggen. Rond de zomer komt vanuit Oekraïne de vraag of de bouw ook weer hervat kan worden. Het betekend dat er stappen gezet kunnen worden en dat een aantal gezinnen een inkomen heeft. We vinden dit een goed idee en al snel wordt er een start gemaakt met het aanleggen van de Electra.

Hierna volgt het isoleren van de binnenkant, het stuken van wanden en het leggen van de vloeren. Ook de buitenkant wordt voorzien dan een dikke laag isolatiemateriaal zodat het gebouw goed warm blijft in de winter. Binnen en buiten wordt een frisse kleur aangebracht en eind augustus is ook de Cv-installatie helemaal klaar.

De nieuwe klaslokalen zijn klaar

Het interieur wordt door de commissie “Samen bouwen” uit Oldebroek aan de school geschonken. Tafels, stoelen en zelfs drie krijtborden worden samen met een aantal ton voedsel per vrachtwagen van Nederland naar Oekraïne gebracht. Op 1 september 2022 begint in Oekraïne het nieuwe schooljaar. In drie nieuwe lokalen krijgen de kinderen uit Barkasovo de kans om onderwijs te ontvangen. Een prachtige mijlpaal!

Wilt u ons helpen om de school in Barkasovo in stand te houden?

Doneren kan via onderstaand formulier of door uw gift te maken op NL61 RABO 0152 7724 05 tnv Stichting Oekraine Projecten ovv School Barkasovo
Hartelijk dank voor uw steun!

Totaal: € -