Geslaagde inzamelingsacties en geplande transporten

Assen 20 november 2022,

De afgelopen tijd heeft in het teken gestaan van een aantal grote inzamelingsacties en het plannen van nieuwe transporten.

Zeer geslaagde inzamelings- en kniepertjesactie

De bezorgde berichten, die wij de afgelopen periode vanuit Oekraïne ontvingen, vanwege de winter die aanstaande is, vormden aanleiding om inzamelingsacties voor winterkleding, schoeisel, slaapzakken en dekens op te zetten.

Deze acties hebben de afgelopen weken op  ’t Loo, in Hattem en in Assen plaatsgevonden. De opbrengst was overweldigend, namelijk zo’n 50 volle pallets! Tevens werden er tijdens de inzameling in Assen een 175 zakjes kniepertjes verkocht.

Winterhulp actie

Verder zijn we een actie gestart, waarbij een winterrantsoen voor een Oekraïens gezin kan worden gedoneerd. Een deel van deze opbrengsten wordt hier in Nederland gebruikt voor de aanschaf van voedselproducten, zoals macaroni, rijst etc.,. Een ander deel van de opbrengst wordt gebruikt om in Oekraïne voedselproducten te kopen. Daarnaast zijn er totaal zo’n tien pallets met vleesconserven en noodles gedoneerd.

Geplande transporten

Al met al zullen binnen enkele weken drie vrachtwagens vol worden geladen. Twee van deze transporten gaan naar de hub in Serne, Oekraïne. Vandaaruit wordt het voedsel en de kleding verder gedistribueerd. Het derde transport zal direct naar Dnipro doorrijden en daar lossen bij een andere contactpersoon.

Barkasovo

Met de wintermaanden  in het vooruitzicht, willen we ons weer  gaan inzetten om voedselpakketten uit te delen in het zigeunerkamp in Barkasovo. We willen er naar streven om dit jaar in ieder geval 300 gezinnen een voedselpakket te geven in Barkasovo. Helpt u ons mee?

Totaal: € -